Blog

Najnoviji tekstovi iz oblasti psihologije rada i upravljanja ljudskim resursima eksluzivno na našem blogu.

PREDUZETNIČKA ORIJENTACIJA I PREDUZETNIŠTVO – psihološki i drugi aspekti

by / May 29, 2016

OKRUGLI STO POD NAZIVOM : „PREDUZETNIČKA ORIJENTACIJA I PREDUZETNIŠTVO– psihološki  i drugi aspekti “ Sabor psihologa , 2016. Voditelj: Dobrila Vujić, e-mail : vujicd@ eunet. rs ; www.hrmvujic.com Učesnici :

KADROVSKO RESTRUKURIRANJE – UTVRĐIVANJE VIŠKOVA NIJE DOVOLJNO

by / May 5, 2016

Stručnjaci , praktičari  u oblasti psihologije rada i organizacije , kao i kadrovske psihologije  u našoj sredini , teško podnose priče političara o tzv. kadrovskom restrukturiranju  koje se svodi samo na

ZAŠTO O OVIM SADRŽAJIMA PIŠEM NA BLOGU?

by / March 31, 2016

Osnovna teza autorke je da bez psihološko – organizacionih saznanja ne može biti napretka   u upravljanju , rukovođenju i  u odnosu naših ljudi prema radu. O tome sam pisala  kontinuirano još od poslednjih

ZAŠTO JE VAŽNO VEROVANJE U LJUDSKI POTENCIJAL?

by / March 31, 2016

  Verovanje pojedinca u sopstveni potencijal  Najpre, šta se podrazumeva pod ljudskim potencijalom? Definisanje ovog pojma povezano je svakako sa shvatanjem ljudske prirode, odnosno sa tim,  kako se opaža ljudska

O NAŠEM MENTALITETU, PROMENAMA, PROFESIONALIZMU

by / March 31, 2016

  Od kako smo ušli u period tranzicije, u pokušajima da se razume i objasni zašto stalno stojimo u mestu , (a to znači nazadujemo), sve više se govorilo i

KOMPETENCIJE LINIJSKIH MENADŽERA I ZAPOSLENIH U SRBIJI

by / March 31, 2016

Rezultati akcionih  uporednih istraživanja percepcije potreba za unapređenjem kompetencija za rukovođenje linijskih menadžera i zaposlenih, sprovedenim 2011 i 2012 na uzorcima od  672, ( 2011) i  200  ispitanika ( 2012) u javnim

KAKO RAZVITI ODGOVORNE SARADNIKE?

by / March 31, 2016

 Kada govorimo o verovanju u ljudski potencijal saradnika, očekujemo, pre svega da će oni prihvatiti odgovornost za sopstveni razvoj i da će uporno raditi na tome. Kada govorimo o poverenju,

ŠTA JE SAMORAZVOJ?

by / February 6, 2016

Samorazvoj se definiše kao: „ kombinacija veština , znanja i uverenja koje omogućavaju osobi da se aktivira na postavljanju sopstvenih ciljeva i regulaciji sopstvenog ponašanja“. (Field et al, 1998). Prema