Konsalting

USLUGE U UPRAVLJANJU LJUDSKIM RESURSIMA  – ZA MALA I SREDNJA DOMAĆA PREDUZEĆA

EDUKACIJE I KONSALTING   PO MERI VAŠE ORGANIZACIJE

ELIN-Web_1-2_Unternehmen1_02

TIM ZA REALIZACIJU I USLOVI
  • Programe vodi  i za kvalitet je odgovorna Dr Dobrila Vujić
  • Za pojedine tematske celine angažuju se, po potrebi, kompetentni saradnici iz zemlje i inostranstva.

 

ŠTA NUDIMO?

DOBITI ZA KLIJENTA

Uvođenje koncepta upravljanja ljudskim resursima (Human Resource Management- HRM)u preduzeće – projektovanje HRM funkcije; definisanje procedura  …

Predlog šeme organizacione strukture; definisanje procesa i procedura za primenu tehnika HRM; obučavanje osoblja za primenu koncepta; obučavanje neposrednih rukovodilaca, linijskih menadžera za realizaciju sopstvene uloge u ovom procesu…

Opis posla i sistematizacija

Postavljanje pravila i strukture opisa posla, vođenje i nadglednje ovog složenog, bazičnog procesa upravljanja ljudskim resursima. Izrada sistematizacije poslova.

Izrada strategije razvoja ljudskog potencijala  u  preduzeću

Dokumenat koji sadrži predlog odluke o tome šta sve preduzeće želi da postigne na planu razvoja svojih zaposlenih i kako to da postigne; kako se identifikuju potencijali i razvojne potrebe zaposlenih…
Izrada sistema procene uspešnosti zaposlenih na bazi kriterijuma i kompetencija

Dokument koji sadrži tehnike procene zaposlenih i menadžera,  primerene karakteristikama  organizacije, vrsti posla i svrsi procene. Obuka procenjivača, predlog čuvanja i upotrebe podataka…

Izrada sistema procene performansi zaposlenih

Dokument koji sadrži tehnike procene zaposlenih i menadžera primerene karakteristikama preduzeća i svrsi procene. Obuka procenjivača, predlog čuvanja i upotrebe podataka

Procena potencijala zaposlenih  za preuzimanje liderskih pozicija i ključnih složenih poslova u preduzeću/ instituciji; formiranje talent poola…

Izveštaj o proceni  kompetencija (izvršnih mogućnosti) i dispozicija zaposlenih  za  realizaciju određenih uloga i složenih radnih zadataka u organizaciji – identifikacija internih talenata

Uvođenje sistema praćenja podataka o zaposlenima  ( HRIS)

Informaciona tehnologija (IT) je alat koji izuzetno mnogo može da doprinese brzini i kvalitetu HRM, ali samo ako je dobro definisan  input i output podataka.

Uvođenje sistema komunikacija u preduzeće

Dokumenat koji sadrži predlog za uvođenje redovnih i ciljanih oblika komuniciranja između menađmenta i zaposlenih. Istraživanje problema u komuniciranju…

Uvođenje sistema komunikacija u preduzeće

Dokument koji sadrži predlog za uvođenje redovnih i ciljanih oblika komuniciranja između menadžmenta i zaposlenih.
Istraživanje problema u komuniciranju.

Selekcija na bazi procene potencijala i kompetencija   

Predlog najboljih među prijavljenim kandidatima za koje se može dati pouzdana prognoza da će biti uspešni.  Pratimo (po želji klijenta) da li su naši predloženi kandidati postali i uspešni (sa) radnici i predalažemo korektivne mere.

Unapređenje međuljudskih odnosa u preduzeću / ustanovi

Identifikacija problema , predlog rešenja…

Izrada  kodeksa ponašanja i obuka ciljnih  grupa za njegovu primenu

Dokument koji sadrži  poželjne vrednosti i oblike ponašanja koji podržavaju misiju i viziju preduzeća / ulogu organizacije, institucije

 

Dodatne edukacije i intervencije:

  • Kako unaprediti inovativnost zaposlenih,
  • Obuka linijskih menadžera za rad sa ljudima,
  • Kako motivisati zaposlene,
  • Upravljanje talentima ( talent menadžment) i drugi programi po želji klijenata.