KADROVSKO RESTRUKTURIRANJE U USLOVIMA TRANZICIJE I KRIZE

Seminar pod nazivom:

 KADROVSKO RESTRUKTURIRANJEU USLOVIMA TRANZICIJE I KRIZE

Rešavanje viškova nije dovoljno

 Ciljevi seminara  :

 • usvajanje osnovnih znanja iz menadžmenta promenama u     upravljanju zaposlenima u preduzeću u krizi / tranziciji,
 • usvajanje osnovnih znanja o       profesionalnom pristupu utvrđivanju potrebnog broja i viškova zaposlenih,
 • usvajanje znanja o racionalnom upravljanju ljudskim potencijalima u organizaciji.

 Seminar je namenjen:   

 • budućim i sadršnjim HR menadžerima, specijalistima, saradnicima u HR funkciji
 • psiholozima u HR funkciji, konsultantima ,
 • menadžerima svih nivoa u organizaciji .

Autor  i izvođač programa:  dr  Dobrila Vujić

Upravljanje ljudskim resursima 5

PROGRAM SEMINARA

 • do 11.30 Otvaranje seminara / očekivanja učesnika

 Promene u strukturi zaposlenih u savremenom poslovnom okruženju

 Zaposleni – kao trošak i kao izvor poslovne uspešnosti

  Pauza 15 minuta

11.45 – 13. 30 

 • Pristup i tehnike utvrđivanja potrebnog broja zaposlenih i viškova
 • Pristupi i tehnike
 • Otpori i kako sa otporima
 • Vežba
 • Diskusija
 • Pauza 30 minuta .

14.00- 16.30

 • Uvođenje profesionalnog koncepta HRM
 • prevencija od novih viškova
 • uslov za efektivno angažovanje zaposlenih
 • Vežbe
 • Završna diskusija
 • Evaluacija

Podela certifikata

Polaznici dobijaju  pisani instruktivni materijal i materijal na CD-u

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on TumblrEmail this to someoneShare on LinkedIn