MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA NA BAZI KOMPETENCIJA

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA NA BAZI KOMPETENCIJA

Dr  Dobrila Vujić

www . hrmvujic.com; vujicd @ eunet.rs

Sanja Leverda

Sanja.leverda@gmail.com

Kompetencije možemo opisati kao način kako pojedinac integriše znanja, veštine, stavove i ponašanje, u nastojanju da ostvari očekivane rezultate.

IMG_0550

 

I  Dvodnevni uvodni  seminar –  RAZVIJANJE SISTEMA KOMPETENCIJA U ORGANIZACIJI

 

Ciljevi seminara  :

  • usvajanje osnovnih znananja iz praktične primene modela kompetencija
  • razumevanje uloge HRM* funkcije  i menadžera  u razvijanju sistema kompetencija
  • osposobljavanje  učesnika za primenu metoda  i tehnika HRM na bazi  kompetencija u organizaciji

Seminari su  namenjeni :

  • budućim i sadršnjim HR menadžerima, specijalistima, saradnicima, psiholozima i srodnim profesijama…
  • psiholozima – koji se bave ili nameravaju da se bave selekcijom …
  • HRM  specijalistima i HR menadžerima  srodnih zanimanja,
  • rukovodiocima u  kadrovskoj funkciji i  obrazovanju, direktorima preduzeća,
  • neposrednim rukovodiocima i menadžerima,
  • svima zainteresovanima za bavljenje ovim,  i kod nas , sve popularnijim HRM  konceptom.

Metod : Interaktivan pristup , radioničarski rad.

 

II  Jednodnevni instruktivni   seminar – SELEKCIJA NA BAZI KOMPETENCIJA

III   Jednodnevni  instruktivni seminar – MOTIVISANJE ZAPOSLENIH – ULOGA I KOMPETENCIJE RUKOVODILACA

Sadržaj svakog seminara definisan je u skladu sa nazivom , ciljevima i ciljnom grupom

učesnika

 

Učesnici dobijaju širi instruktivni  materijale o primeni koncepta kompetencija u organiyaciji  – izvode  iz knjige pod nazivom: Kompetencije za rad i rukovođenje, autorke dr Dobrile Vujić .

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on TumblrEmail this to someoneShare on LinkedIn