PREDUZETNIŠTVO, INOVACIJE I MENADŽMENT

PREDUZETNIŠTVO, INOVACIJE I MENADŽMENT

– psihološki aspekt

www.hrmvujic.com;  vijicd@eunet.rs

Dvodnodnevni seminar

Osnovne informacije o seminaru

 

Aktuelnost teme

 • U jednom svežem istraživanju potreba za unapređenjem kompetencija u našim preduzećima , sprovedenom na 654 ispitanika, među 24 kompetencijije , potreba za unapeređenjem inovativnosti  (davanje novih ideja, predloga, rešenja…) zauzima DRUGO MESTO.

DSCF3882

 Šta učesnici seminara dobijaju – ishodi

 • Savremena znanja o preduzetništvu i karakteristikama preduzetnika,
 • Upoznavanje učesnika sa načinom prepoznavanja preduzetničkih sklonosti i kreativnih pojedinaca u organizaciji.
 • Znanja o izgradnji ambijenta za kreativni i inovativni rad i primeni  tehnika  motivisanja za inovacije …

 

Kome je seminar namenjen?

 • Potencijalnim preduzetnicima koji žele da provere svoje potencijale za preduzetništvo,
 • Rukovodiocima , menadžeima u malim i srednjim preduzećima,
 • Linijskim menadžerima u velikim kompanijama koji žele da podstaknu, samostalnost, inicijativnost  Inovativnost svojih saradnika* ,
 • HRM specijalistima i HR menadžerima  srodnih zanimanja…

 

Sadržaj programa – tematske celine

 • Kreativnost, preduzetništvo, inovacije
 • Kako se stvara ambijent za kreativnost i inovacije  u organizaciji
 • Inovativni menadžment I liderstvo
 • Tehnike podsticanja inovativnosti …

 

Metod  

·         Izlaganje predavača uz video prezentaciju.

·         Aktivno učešće polaznika –   vežbe , analize  primera,  diskusije, radionice .

 

 

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on TumblrEmail this to someoneShare on LinkedIn