PSIHOLOGIJA RADA

PSIHOLOGIJA RADA psihologija-rada

Čovek i rad u savremenom poslovnom okruženju

Izdavač – Prometej, Novi Sad
I izdanje 2010.

Knjiga je udžbenik za studente poslovne psihologije i nije u prodaji. U pripremi je dopunjeno i izmenjeno izdanje za širi krug  korisnika.

Three business people sitting at seminar, the focus is on woman

Između ostalog, knjiga sadrži sledeće tematske celine:
– Analiza posla,
– Ličnost kao faktor uspešnosti u radu,
– Profesionalna orijentacija i planiranje krijere,
– Profesionalna selekecija pri zapošljavanju,
– Radna adaptacija,
– Učenje u procesu rada,
– Procena performansi zaposlenih,
– Motivacija za rad,
– Zadovoljstvo poslom, a  zatim posledice neusklađenosti čoveka i rada, kao što su: stres na radu, sagorevanje na poslu, apsentizam i fluktuacija

 

Upravljanje ljudskim resursima 10

 

Izvod iz recenzije prof. Dr Mirjane Franceško:

Značaj ovog dela proizlazi iz činjenice da se posle desetak godina na našim prostorima pojavljuje knjiga posvećena radu, jednoj od najznačajnijih sfera života svakog čoveka, kroz koju se najdirektnije prelamaju i odražavaju burne promene poslovanja, ali i celokupnog sistema vrednosti i načina života društvene zajednice. Znanja koja doprinose razumevanju odnosa čoveka prema radu omogućavaju razumevanje i prepoznavanje mogućnosti zadovoljenja ljudskih potreba kroz sferu rada, što svakom pojedincu, organizaciji i društvu može olakšati pronalaženje adekvatnih načina prilagođavanja i usklađivanja ličnih potencijala i nemilosrdnih zahteva za stalnim unapređenjem poslovanja.

Izvod iz recenzije prof. dr Đorđa Đurića

U metodološkom pogledu, udžbenik je koncipiran tako da se studenti, najpre, kroz uvodnu raspravu, informišu o problematici kojoj je posvećeno svako poglavlje, zatim se konkretnije ukazuje na pojedine sadržaje i znanja koje će usvojiti, potom se analiziraju osnovni problemi i prikazuju rezultati istraživanja i, konačno, podstiču studenti na samostalni rad pitanjima za diskusiju. Dodajmo tome da je za čitaoce, koji žele da saznaju više, navedena bogata savremena literatura na našem i engleskom jeziku. Ovakvom koncepcijom i adekvatnim izborom i obradom programskih sadržaja, udžbenik predstavlja dobru osnovu psihologije rada studentima Poslovne psihologije, ali i važan izvor informisanja i obrazovanja zaposlenih, posebno onih koji su zaduženi za unapređenje organizacije i usavršavanju kadrova u preduzeću.

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on TumblrEmail this to someoneShare on LinkedIn