UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA 
upravljanje 2 

Izvor poslovne uspešnosti

Izdavač – Prometej, Novi Sad
I izdanje 2009., II izmenjeno i dopunjeno izdanje 2011.

Knjiga je udžbenik za studente poslovne psihologije i nije u prodaji. U pripremi je dopunjeno i izmenjeno izdanje za širi krug  korisnika.Knjiga je udžbenik za studente poslovne psihologije i nije u prodaji. U pripremi je dopunjeno i izmenjeno izdanje za širi krug  korisnika.

Sadržajem ove knjige obuhvaćena su, između ostalog, praktična iskustva uspešnih, ali i brojni primeri iz naše prakse i rezultati istraživanja u svetu i kod nas.

Business team working on their business project together at office - Team work

Akcenat je na praktičnoj primeni znanja i uklapanju u uslove naše sredine. U tom pogledu, ova knjiga se razlikuje od sve brojnijih publikacija iz HRM baziranih, skoro isključivo, na direktnim prevodima stranih izvora, američkih i britanskih.

Namenjena je studentima koji se pripremaju za ulazak u svet poslovnih organizacija i biznisa, ali istovremeno može biti od koristi i ljudima iz prakse, menadžerima, HR menadžerima, HR specijalistima, zaposlenima i svima zainteresovanim za ovu, kod nas, sve popularniju oblast.

Group of business partners looking at young man presenting compu

Šta je novo u II izdanju?
Obrađen je poseban izazov koji ekonomska kriza postavlja pred HRM.

U okviru metoda formiranja i očuvanja optimalne strukture zaposlenih – znanja i veština, obrađeni su:
– koncepti organizacije koja uči,
– menadžmenta znanjem, a zatim i posebno poglavlje
– upravljanje performansama zaposlenih.

U oblasti izgradnje ambijenta za angažovanje zaposlenih obuhvaćena je u najkraćem povezanost HRM koncepta sa:
– rukovođenjem (liderstvom i menadžmentom),
– organizovanjem,
– motivisanjem,
– komunikacijama i
– organizacionom kulturom.

Posebno poglavlje posvećeno je zaštiti i unapređenju zdravlja zaposlenih.

Upravljanje ljudskim resursima 19

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on TumblrEmail this to someoneShare on LinkedIn