Objavljene Publikacije

Objavljene publikacije iz oblasti psihologije rada i upravljanja ljudskim resursima

Objavljene Publikacije

RAZVOJ PROFESIONALNE KARIJERE

Publikacije

KOMPETENCIJE ZA RAD I RUKOVOĐENJE

Publikacije

UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Publikacije

PSIHOLOGIJA RADA

Publikacije

MOTIVACIJA ZA KVALITET

Publikacije

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA I KVALITET

Publikacije